<optgroup id="e0sya"></optgroup>
<menu id="e0sya"><code id="e0sya"></code></menu>
<tt id="e0sya"><code id="e0sya"></code></tt>

管理与服务

招标采购中心

服务项目 联系人 电话 办公地点 备注
招标采购系统使用咨询,合同印章管理 熊阿梅、刘忠光 83969290 行政办公楼117  
货物服务采购服务 李艳 83969285 行政办公楼119  
工程招标服务 汪锦璟 83969287 行政办公楼112B  
599彩票|官网登录